HABERLER
 • Danıştay’dan soruşturma kararı
 • 19 Mayıs 1919
 • Brent petrol 80 dolara yaklaştı
 • EPGİS / Aktaş: Akaryakıtta fiyat sabitlemesi olumlu
 • Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi
 • Akaryakıta ÖTV düzenlemesi
 • Akaryakıta gelen zamları onlar açıklayacak
 • TOTAL’e “Yılın Lojistik Yöneticisi” ödülü
 • EPDK Tarafından Nisan 2018 de Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasalar
 • EPDK 2017 Petrol Piyasası Sektör Raporunu Yayınladı
 • EPDK 2017 yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu
 • AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE ZAM
TPAO dan HAM PETROL TAŞIMA İHALESİ

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden TPAO Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü’nün çeşitli sahalarında üretilen ham petrolün Adıyaman, Şambayat ve Cendere İstasyonlarına taşıma işi ile yıl içerisinde tanker taşımacılığı gerektirecek diğer sahalardan Ham petrol taşıma hizmet alımı işi (ÜRTHZM-35) açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğünün Söğütözü Mah. 2180.cad. No:86 Söğütözü /  Ankara adresindeki GENEL MÜDÜRLÜK binası 3 nolu toplantı salonunda 24 Ocak 2013 tarihinde Saat 14.oo’ te yapılacaktır.

 

İhale ile ilgili detaylar Resmi Gazetenin bugünkü ( 24 Aralık 2012 tarih ve 28507 ) sayısında yayınlandı

 

İhaleye ait detaylar şu şekildedir.

 

24 Aralık 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28507

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 

 

HAM PETROL TAŞITTIRILACAKTIR

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

 

Ham petrol taşıma hizmet alımı işi (ÜRTHZM-35) açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     2012/195210

 

1 - İdarenin

Adresi                                                  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Söğütözü/Ankara

Telefon ve faks no                          0312-2073178 ve 0312-2869017

c) Elektronik posta adresi            esahin@tpao.gov.tr

 

2 - İhale konusu hizmetin niteliği, yapılacağı yer, süresi ve miktarı

TPAO Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü’nün çeşitli sahalarında üretilen ham petrolün Adıyaman, Şambayat ve Cendere İstasyonlarına taşıma işi ile yıl içerisinde tanker taşımacılığı gerektirecek diğer sahalardan ham petrol taşıma işi.

Doğu Beşikli-Şambayat169 km 11.450 ton/yıl, Doğu Başpınar-Şambayat 100 km 1.100 ton/yıl, Çaylarbaşı-Şambayat 146 km 17.250 ton/yıl, Doğu Şambayat- Şambayat50 km 8.750 ton/yıl, Dudere- Şambayat50 km 5.150 ton/yıl, Batı Güven#1-Cendere 50 km 2.600 ton/yıl, Akpınar#10-Cendere 50 km 750 ton/yıl, Bozova-Şambayat53 km 11.750 ton/yıl, Yalankoz-Şambayat 171 km 6.000 ton/yıl, Bakacak#1-Cendere 55 km 4.150 ton/yıl, Akgün-Cendere 50 km 2.850 ton/yıl, Eskitaş-Cendere 50 km 1.100 ton/yıl, Elbeyi#6-Cendere 50 km 500 ton/yıl, Güzelçay#1-Cendere 50 km 500 ton/yıl,İkizce#9-Cendere 50 km 250 ton/yıl, Kuzey Akçeli-Cendere 50 km 1.900 ton/yıl, Yananköy-Adıyaman 208 km 5.750 ton/yıl , Lilan-Cendere 50 km 500 ton/yıl, Piyanko-Şambayat174 km 1.050 ton/yıl, Piyanko- Çaylarbaşı50 km 3.450 ton/yıl, Piyanko- Dudere#3 189 km 500 ton/yıl olmak üzere taşınacak ham petrol miktarı yıllık 87.300 ton olmak üzere 2 yıl için 174.600 ton olacaktır. İhale toplam bedeli, birim fiyatın(TL/bintonkm) 18.657,5 bintonkm/2yıl ile çarpılmasıyla bulunacaktır.

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                               TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180.cad. No:86 Söğütözü/Ankara GENEL MÜDÜRLÜK 3 nolu TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                              24/01/2013 Saat 14:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için İsteklinin adres beyanı,telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere diğer bentlerinde yer alan ‘İhale Dışı Bırakılma’ sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, (Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmalıdır.)

f) En az 90 gün geçerliliği olan geçici teminat,

g) İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

ğ) Yer görme belgesi,

h) Kendi üyeleri üzerine veya kendi nam ve hesabına kayıtlı, en az 2004 model ve ikiyüzkırkbeş(245) ton kapasitede tankerlerin Noter onaylı ruhsat suretleri,

ı) Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,

i) Ham petrol taşımacılığında deneyimli ve son beş yıllık sürede, yurt içinde bir yıl içerisinde en az altmışbin(60.000) ton petrol yada petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını gösterir İş Bitirme Belgeleri ve bu işlere ait fatura fotokopileri.

 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ortak girişim kabul edilmeyecektir.

 

6 - İhale dokümanı, TPAO Genel Müdürlüğü Üretim Daire Başkanlığı 1109 nolu odadan ihale dokümanını satın aldığına dair dekontun ibrazı ile temin edilebilir. Şartname bedeli olan üçyüz (300) TL Vakıfbank TPAO Bürosu 00158007290224965 (IBAN-TR 970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılacak ve dosya numarası yazılarak şartname bedeli olduğu belirtilecektir.

 

7 - Teklifler, 24/01/2013günü saat 14:00 e kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postaki gecikmeden kaynaklı zamanında ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

 

8 - İstekliler tekliflerini TL/BİNTON. KMşeklinde Birim Fiyat olarak vereceklerdir.

 

9 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

                24 Aralık 2012

 

HABER ARŞİVİ

Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.

Yıllar Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.
2018 17 30 22 13 26 0 0 0 0 0 0 0
2017 23 17 34 17 23 29 27 27 24 31 28 27
2016 23 34 21 41 27 29 7 25 13 27 26 26
2015 18 19 30 25 5 23 21 29 13 21 8 30
2014 18 13 21 19 18 13 9 15 9 11 22 23
2013 20 16 23 24 22 29 22 20 17 20 18 23
2012 22 34 49 30 24 27 26 23 13 17 9 25
2011 9 6 11 12 8 18 18 8 4 11 18 16
2010 14 14 15 10 8 7 14 5 12 4 7 26
2009 16 23 23 17 26 41 51 38 17 28 31 23
2008 3 5 3 2 2 8 7 11 8 17 28 15
Haber Tarih Aralığı: 2018 - 5. ay
 • 19 Mayıs 1919 (19.05.2018)